bruxel.org
Webmaster & Redaction: Lieven SOETE < Molenbeek [Brussels] | Contact: lieven.soete[at]bruxel.org
Last update: 25-03-2009

2006


2005-2006 |
Molenbeek
[Bruxsel], selection
PHOTOS by Lieven SOETE
Klik hier/Cliquez ici2004 - 2006 |
L'eau de Zinneke / Zinnewater @ Bruxsel
Water & waterwezens in de stad | De l'eau dans la ville
PHOTOS by Lieven SOETE
Klik hier/Cliquez ici


02-12-2006 | Bruxsel
Solidarité avec / Solidariteit met
VW Brussels
PHOTOREPORT by Lieven SOETE
Klik hier/Cliquez ici


1-09-2006 > 1-11-2006 | Molenbeek & Brussels-City
KANart EXPO Openluchttentoonstelling / Exposition en plein air
in de Brusselse kanaalzone / dans la zone du canal Bruxellois.
»KANart.be
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE


15-09-2006 > 15-11-2006 | Molenbeek & Brussels-City
Expo-Performances «SYNAPSE» | The Synapse Project originated along the borders of the Brussels’s Canal in 2004. With support of a group of engineers and the people of City-mine(d) the project has been elaborated and was adopted by »CanaleTTo in 2005. »Synapse
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE & Enke Palin

17-09-2006 | Molenbeek [Bruxsel]
Dimanche sans voitures | Autoloze zondag
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

17-09-2006 | Molenbeek [Bruxsel]
Fête du quartier Ménin | Buurtfeest in de Menenstraat
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

15-09-2006 | Brussels-City & Molenbeek | Synapse Project
FR - Des animaux aquatiques fantaisistes sont exposés dans les rues situées près du canal, faits par les organisations liées à CanaleTTO (Arts et Métiers, Globe Aroma, l'Academie de Molenbeek, Rive Gauche, La Rue, ...)
NL - Het CanaleTTo-netwerk (Arts et Métiers, Klimop, Globe Aroma, Chicago, Rive Gauche,...) creëert via het Synapse project een artistieke onderwaterwereld in de Brusselse kanaalzone.
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

07-09-2006 | Kessel-Lo [Leuven]
NL - Het personeel van Secura [Brussel] organiseert – als haar jaarlijkse personeelsdag – een feest voor 330 kansarmere kinderen uit de kanaalzone in Brussel. De 4 Winden Basisschool [Molenbeek] | Instituut van de Ursulinen [Koekelberg] | Basisschool Lucerna [Anderlecht] | Ecole Communale N° 5 - «La Chouette» [Molenbeek] * FR - Le personnel de Secura [Bruxelles] organise – comme son jour de personnel annuel – une fête pour 330 enfants plus défavorisés de la zone de canal à Bruxelles.
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

24-06-2006 | Molenbeek [Bruxsel]
Fête de la Musique
@ «Maison des Cultures» / «Huis van Culturen» [mCh]
Gnawa-Fanfare «Akadaka» | Fanfare «Don Fiasko»
Gaspard Herblot | Groupe «Djeeboolaï» [Molenbeek]
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

9-06-2006 | Molenbeek [Bruxsel]
Feest van de Wijkcontracten / Fête des Contrats de Quartier
@ «Maison des Cultures» / «Huis van Culturen» [mCh] @ Molenbeek
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

8-06-2006 | Molenbeek [Bruxsel]
«Mon Intime Ivresse» | Théâtre par le groupe des femmes «Caleidoscoop»
@ De Vaartkapoen | 7 Vrouwen - met 6 verschillende moedertalen, spelen samen toneel. Schreven zelf de teksten over de dingen waar ze meestal alleen onder vriendinnen over praten.

7 Femmes - qui ont 6 langues maternelles différentes, font du théâtre ensemble à Molenbeek. Elles ont écrits les textes elles-mêmes. Sur des choses dont elles parlent normalement qu'entre amies.
Muzikale omlijsting van en door / Accompagnement musical de et par Michael Wolteche.
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

25-05-2006 | Molenbeek [Bruxsel]
Ouverture «Maison des Cultures» / Opening «Huis van Culturen» [mCh]
Découvrir . Ontdekken » Reconnaître . Erkennen » Respecter . Respecteren
Marockin Brass [< De Krijtkring]  |  La Troupe du Marché

  PHOTOREPORT by Lieven SOETE


20-05-2006 | Molenbeek [Bruxsel]
Ransfiesta, fête dans le quartier Ransfort | Feest in de Ransfortbuurt
Fête de l'Ecole 10 «La Cité des Enfants»
  PHOTOREPORT#1 by Lieven SOETE
  PHOTOREPORT#2 by Lieven SOETE
  PHOTOREPORT#3 by han Soete
  PHOTOREPORT#4 by han Soete
  PHOTOREPORT#5 by Nic Van Craen | Carine, Xtian, André & Silvia [Association LA RUE]


13-05-2006 | Bruxsel | Zinneke Parade
Zinneke, c’est la rencontre dans la ville, la création collective et la fête ! Tout le monde peut y participer. 2500 paradeurs pour 200.000 spectateurs au centre-ville de Bruxelles.
*
Zinneke is elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en samenwerken aan een hedendaagse stedelijke en collectieve creatie. Iedereen kan meedoen. 25000 paradegangers stelen de show voor 200.000 toeschouwers.
  PHOTOREPORTS by Lieven SOETE

logo_molenbeek_399.jpg13-05-2006 | Molenbeek [Bruxsel]
The Zinnekes of Molenbeek cross the canal to take part in the Zinneke Parade
Zinnopôle Nord-Ouest / Zinnopool Noord-West | Le grand départ est à venir / Komt de grote trek eraan?  |  L'incroyable exode / De ongelooflijke uittocht | Weg met de muren / Lâchons les murs  |  De vrolijke botsing / Le joyeux abordage
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

07-05-2006 | Bruxsel
Construction of the Zinneke Gates
Sur les places de départ de la Zinneke Parade, quatre installations artistiques sont construites à partir de matériaux de récupération.
*
Vier creaties met het oog op de toekomst, gebouwd op basis van hergebruikt materiaal staan opgesteld op de vertrekpunten van de Zinneke Parade. Elke 'deur' is een uitnodiging voor de Parade.

  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

01-05-2006 | Mayday @ VUB Bruxsel
Batuqueria :: Groupe de percussions brésiliennes :: Zinnekesgroep met Braziliaanse percussie
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

18-03-2006 | Boot / Bateau Eliane - Canal / Kanaal @ Bruxsel
Fanfakids :: Childrens Party | Kinderfuif | Boum des enfants
  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

17-02-2006  |  La Fonderie @ Molenbeek [Bruxsel]
«Synapse» project | Exposition of the prototypes
Synapse is an artistic project for the canal area in Molenbeek & Brussels, co-ordinated by the canal network CanaleTTo. The prototypes were developed by the PIH / 2IPO [Kortrijk < Belgium] and L'Institut des Artst et Métiers in Brussels.

  PHOTOREPORT by Lieven SOETE

11-02-2006
Muzikaal Schoolfeest | Basisschool «Vier Winden» | Molenbeek
«Carnaval des animaux» | Molenbeekse Eurokids | Orchestra Flamenca | Idool Vierwindenschool | Intermezzo Parentio [Ouders] | Wiewawoe op reis | Van Mozart tot DJ 1080
  PHOTOREPORT  by Lieven SOETE


2005 - 2006

Mooi / Beau Molenbeek
Molenbeek, Canal Bruxelles-Charleroi

Photos: Lieven Soete | www.bruxel.org
Traitement des images / Artistieke beeldbewerking
David Damjanovic

07-01-2006
De oude koning van Molenbeek vraagt de kinderen uit de buurt  te helpen de wensen voor een «Gezond 2006!» over te brengen aan de patiënten en de buren. Van de medische groepspraktijk «De Renfort» in de Ransfortstraat in Molenbeek.
*
Le vieux roi de Molenbeek demande les enfants du quartier de l'aider à souhaiter «Une bonne année! Plein de santé !» aux patients et voisins de la maison médicale «Le Renfort», dans la rue Ransfort à Molenbeek.
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

history_prtninove1250 >> 2004
History | Histoire | Geschiedenis
Les enceintes occidentales de Bruxelles, la Zenne, la Zinneke, le canal et la «Porte de Ninove»
De westelijke vestingen van Brussel, de Zenne en het Zinneke, het kanaal en de «Ninoofse Poort»
Cartes | Kaarten | Photos | Dessins