bruxel.org  [Archives 2003 » 2004]
Webmaster & Redaction: Lieven SOETE < Molenbeek [Brussels] | Contact: lieven.soete[at]bruxel.org
Last update: 18-02-2007
  
   
MiekevandePaille
1977 > 2002 
«Mieke van de Paille»

Dagboek en memoires door Mieke Van den Bussche - van 1977 tot 2002 verpleegster in het gebouw van de RTT/Belgacom in de rue de la Paille / Strostraat, in het centrum van Brussel.

LEES
update: 14-12-2004
 
 

  
porte N I N O V E poort

2004 > 2006
L'histoire, la situation actuelle, des projets :: Où est la place pour [la voix] des habitants?
Geschiedenis, huidige situatie, projecten :: Waar is er plaats voor [de stem van] de bewoners?
*
DOSSIER  update: 02-08-2006
discussie-FORUM de discussion
  
 
 
 
  
logo_espacebrunfaut
2004 | Espaces verts S.O.S.
S.O.S. Groene ruimten

De bewoners van de Brunfautbuurt in Molenbeek [Bruxel] willen hun groene plekje behouden.
Des habitants du quartier Brunfaut à Molenbeek [Bruxel] veulent préserver leur petit espace vert.
DOSSIER
update: 19-06-2004

 

  

Urbanisme in Brussel
1830 - 1860

Edwin Smellinckx
Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar: 2000-2001, KULeuven
  LEES
 


2003 » 2004

0412212511.jpg2004-12-21
Bruxel :: Manifestation syndicale betoging
«Handen af van ons brugpensioen!» «Touche pas à nos prépensions!»  | «Les travailleurs méritent mieux!»
«De werkers verdienen beter!»
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

history_prtninove1250 >> 2004
History | Histoire | Geschiedenis
Les enceintes occidentales de Bruxelles, la Zenne, la Zinneke, le canal et la «Porte de Ninove»
De westelijke vestingen van Brussel, de Zenne en het Zinneke, het kanaal en de «Ninoofse Poort»
Cartes | Kaarten | Photos | Dessins

2004-11-27
De «Boomfanfare» in JES [Jeugd en Stad] te Molenbeek [Bruxel] n.a.v. 20 jaar JES in de stad.
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2004-11-20
La Porte de Ninove - De Ninoofse Poort
Bruxel & Molenbeek
Un bordel urbanistique / Een urbanistische wirwar.
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2004-10-17
Bruxel :: Bidonville Mobile | Manifestatie voor het Recht op Wonen = voor de realisatie van artikel 23 van de Belgische Grondwet: «Iedereen heeft recht op een behoorlijke woning.»
Manifestation pour le Droit au Logement = pour la réalisation de l'objectif principal: la concrétisation de l'article 23 de la Constitution Belge: «Chacun a droit à un logement décent.»

PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2004-10-02
Bruxel :: The Fanfakids of Molem [Molenbeek < Bruxel] at the opening of the KVS [Koninklijke Vlaamse Schouwburg] @ the Arduinkaai | Bij de creatie van Fanfarrah tijdens de eerste Zinneke Parade in 2000 maakten ook een twaalftal kinderen deel uit van de groep. Na die première werd met diezelfde kinderen (tussen 9 en 14 jaar) verder gerepeteerd in hun thuishaven: jeugdhuis Centrum West in Molenbeek.
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2004-09-19
Bruxel 19-09-2004 :: Klarafestival > Brusselse Festivalhappening / Bruxelles en Musique | Balkan Fanfare | Banda Azufaifo [Het Muziek Lod]
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2004-09-19/18
Bruxel :: Open Monumentendag / Journées du Patrimoine | Autoloze zondag /Dimanche sans voiture | Zot van de Zenne - «Gouden Bevers» / Fou de la Senne - «Castors d'Or». 
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2004-09-19/18
Molenbeek [Bruxel] :: Open Monumentendagen | Les Journées du Patrimoine | «De sociale huisvesting in Molenbeek» ¬ rondleiding met «La Fonderie / De Gieterij» | «Le logement social molenbeekois» ¬ tour avec «La Fonderie» | Art Deco Kerk «Sint Jan de Doper» | Eglise en Art déco «Saint-Jean Baptiste»
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2004-06-19
«Water Bride» | Brussels + Molenbeek
The right bank of the Canal in Brussels is the «Dansaert - neighbourhood»: a trendy young center of design en fashion. The left Bank is «Old Molenbeek», the result of a century of industrialisation, with now a high concentration of poor and proletarian people, almost with there roots abroad of Belgium. 19 june 2004, there was a symbolic wedding of Fatima from Molenbeek and Baptiste from Brussels. In the middle of the bridge across the Canal. A remarkable moment that there are no «opposite side», no «others»...
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE    

2004-05-29
The «KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg» of Brussels left the «Bottelarij» in Molenbeek[Bruxel] to return to his renewed theater in the center of Brussels @ the Arduinkaai. On Saturday 29-05-2004, there was a great street- and danceparty in Molenbeek, to thank te population of the neighbourhood and to say «adieu».
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE 

2004-05-16
Espace Brunfaut @ Molenbeek [Bruxel]  |  «Goûter-Voisin» = meeting with the occupants and neighbours of the neigbourhood Brunfaut in Molenbeek.
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE
See the file concerning the «Espace Brunfaut», against the construction of a building on a rare green place in the neigbourhood
¬ DOSSIER :: Brunfaut


2004-05-08
Brussels :: Zinneke Parade is a fantastic artistic parade by and with citizens, artists and partners from all walks of life. In a spirit of close co-operation across traditional divides [age, language, validity, origin, culture, religion...] Across all the very complicated and asphyxiating political structures in Brussels.
PHOTOREPORTS   by Lieven SOETE

2004-04-24
Molenbeek [Bruxel] :: Dans le «Jardin urbain» de l'association La Rue dans la rue Fin | In het «stadstuintje» van La Rue in de Eindestraat :: Feest van de wijkcontracten  | Fête des contrats de quartier de Molenbeek
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2004-02-07
«Vaartkapoen» Molenbeek [Bruxel] ::  Schoolfeest van de basisschool «Vier Winden», Merchtemsesteenweg, Molenbeek.
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE

2003-11-18
Molenbeek [Bruxel] :: Leen Vermeulen & Chris Depredomme, «Dokters voor het Volk» in de Ransfortstraat te Molenbeek -- voor de vrederechter gedaagd, door de Orde van Geneesheren van België  |  Deux «Médecins du Peuple» appelées devant le juge de paix de Molenbeek par l'Ordre des Médecins de Belgique.
PHOTOREPORT  by Lieven SOETE