Molenbeek [ Bruxelles 1080 Brussel ], 06-10-2011  Last update: 06-10-2011
Lieven SOETE
contact :: lieven.soete[at]bruxel.org   |  website :: www.bruxel.org

Demande de permis d’urbanisme : réaménagement de la Porte de Ninove
Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het project : heraanleg van de Ninoofsepoort

2010-08-02 : DOSSIER :  Algemeen plan Général
2011-09-28 | Update to #3 : 03-10-2011 | Lieven SOETE : Vuistregels = criteria voor een nieuw project op de site van de Ninoofse Poort

2011-09-26 :: ARAU . ACTION URBAINE : Communiqué de presse du lundi 26 septembre 2011 [document .pdf ] | Réaménagement de la Porte de Ninove : encore un projet routier. Les habitants veulent une porte de ville et le maintien des platanes, pas un carrefour routier.

2011-09-18 :: Lieven SOETE, 1080 Sint-Jans-Molenbeek : Bezwaren tegen, bemerkingen bij en voorstellen in verband met het dossier voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het project : heraanleg van de Ninoofsepoort op grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek en Brussel.

2011-09-14 :: Bezwaarschrift tegen enkele elementen van het dossier voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het project : heraanleg van de Ninoofsepoort. | Versie : Lieven SOETE
*
2011-09-15 :: Lettre de réclamation vis-à-vis quelques éléments du dossier de demande de permis d’urbanisme : réaménagement de la Porte de Ninove. | Version : Lieven SOETE

Algemeen plan Général : 3400 x 2400 pixels : CLIQUEZ ICI / KLIK HIER
Algemeen plan Général : Grand format / Groot formaat .pdf [ 4,8 Mb ] : CLIQUEZ ICI / KLIK HIER


2011-09-28

28-09-2011 | Update to #3 : 03-10-2011

Lieven SOETE :
Vuistregels = criteria voor een nieuw project op de site van de Ninoofse Poort
Veronderstelt dat men de site en de mogelijkheden ervan kent.

1. Rangorde in de doelstellingen van het project "Heraanleg van de Ninoofsepoort"
    1°. De historisch unieke kans benutten om een groen park van 4 à 5 Ha aan te leggen in het hart van de kanaalzone waar momenteel minder dan 1m² publieke groene ruimte per inwoner beschikbaar is terwijl dit in Brxl gemiddeld 12m² is (het Zoniënwoud niet meegerekend).

    2°. De unieke kans benutten om het stadspleintje 'Ninoofse plein" uit te breiden en er de 2 octrooipaviljoenen fatsoenlijk in te integreren zowel langs de oost- als langs de westkant.

    3°. De unieke kans benutten om de sluis van Molenbeek maximaal te integreren in het nieuwe park en bruikbaar te maken voor scholen en groepen, als educatief instrument.

    4°. De Ninoofse steenweg teruggeven aan de voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, zodat de bewoners en gebruikers uit de omliggende buurten op de linkeroever van het kanaal, met een uniek zicht tussen de octrooipaviljoenen op de toren van het stadhuis van Brussel de historische kernstad binnenkomen.

    5°. Het nog onvermijdelijke individuele autoverkeer duidelijk maken dat het géén prioriteit heeft maar anderzijds ook fatsoenlijk organiseren zodat er minimale hinder blijft voor de omwonenden en de gebruikers van het park. Gebruik maken van deze heraanleg om te voorzien dat deze autowegen in de toekomst zullen en kunnen afgebouwd worden.

   
2. Rangorde in de verwachtingen voor het project    
    1°. Ontmoetingspunt, georganiseerd en toevallig.

    2°. Ontspanning : rusten, spel, sport, wandelen, kijken, groen, water, terrasjes,... Erover waken dat het park eenheid en structuur uitstraalt (rust) en geen pretpark wordt.

    3°. Convivialiteit : het park moet het samenleven in de buurt verbeteren en mag zeker geen verhoogd onveiligheid(sgevoel) creëren via circulatie, aanleg, zichten, inrichting, verlichting, materialenkeuzes, onderhoud, begeleiding, netheid,...

    4°. Educatief : vertellen & doorgeven aan de hand van zichtbare dingen aan kinderen, scholen, geleide wandelingen, bezoekers, toeristen.

    5°. Overstapplaats : tussen voetganger en/of fiets en/of openbaar vervoer en binnen de lijnen van het openbaar vervoer dat kan/zal/moet uitbreiden (nieuwe lijnen).

    6°. "Monumentaal" karakter creëren : een Wow-effect rond bestaande historische gegevens.

    7°. Attractiepunt rond iets nieuws dat een Wow-effect creëert: de nieuwe brug.

    8°. Betere doorstroming van het wegverkeer met minder hinder dus voor de omwonenden (motor- en/of bandenlawaai; roet; fijn stof; gevaar; lawaai van hulpdiensten;...)


3. Rangorde in de doelpublieken
    1°. Omwonenden binnen de straal van 500m : Pl. du Jardin aux Fleurs | Nouveau Marché aux Grains | Porte de Flandre | Rue du Prado @ Chaussée de Gand | Rue de la Colonne @ rue de la Borne | Pl. de la Duchesse | Les Abattoirs d'Anderlecht | Porte d'Anderlecht.

    2°. Bewoners binnen een straal van 1 à 1,5 km, als gebruikers : scholen, diensten, winkels, cultuur, sport,... : Pl. Sainctelette (1,2 km) | Pl. Simonis (1,5) | Gare de l'Ouest (1,1) | Gare Delacroix (1,4) | Pl. Bara (1,3) | Kapellekerk (1,3) | Gare Centrale (1,5) | Rue Neuve @ Finisterre (1,5) | Porte d'Anvers (1,5).

    3°. Werkers : in de voorgestelde rangorde mobiliteitsmodus (zie pt. 6.).

    4°. Bezoekers : wandelaars, feesten, toeristen.

    5°. Leveranciers en afhalers (licht vrachtvervoer).

    6°. Rekening houden met uitzonderlijk maar regelmatig zwaar vervoer: markten (Bara / Abattoir / Molenbeek); zomerfoor; festivals & feesten.

    0°. Doorgaand verkeer wordt uitgesloten.
    00°. Zwaar vervoer voor plaatselijke "industrie" wordt uit de site gesloten.


4. Rangorde in het belang van bestaande gegevens aanwezig op de site:
    1°. Unieke geografische gegevens : landschap (hoogteverschillen); sporen van natuurlijke en historische waterlopen

    2°. Unieke en zeldzame historische monumenten en zichtbare sporen van de geschiedenis van de site en de stad.

    3°. Unieke historische perspectieven en "panoramische" zichten.

    4°. Zeldzame bezienswaardigheid : de sluis.

    5°. Zeldzame grote, dus oude bomen

    6°. Hedendaagse artistieke ingrepen : fontein; muurschilderingen.

    7°. Unieke wilde stadsjungle achter de palissade van de "Watanput".


5. Rangorde in nieuw te voorziene diensten en mogelijke constructies
Deze constructies kunnen gebundeld worden en misschien ook in 1 geheel ondergebracht.
    1°. Een servicegebouw met publiek sanitair. Met de nodige infrastructuur voor onderhoud en begeleiding (monitors) van het park.

    2°. Een echt "station" voor het openbaar vervoer, op 1 plek op de site, waar tram- en buslijnen allemaal stoppen. Met de nodige infrastructuur voor de STIB - voor personeel en materaal. Met bewaakte fietsenstalling voor eigen fietsen + oplaadmogelijkheid voor electrische fietsen. Met stalling van huurfietsen. Met afhaalpunt voor kleine internetbestellingen (postpaketten) en Postpunt.

    3°. Een ontmoetingslokaal of overdekte plek, waar scholen, groepen kunnen afspreken, verzamelen en uitleg of zelfs "les" krijgen - met zicht op de sluis.

    4°. Een vaste plek met podium en de nodige voorzieningen voor kleinere artistieke evenementen.

    5°. Een vaste plek met de nodige voorzieningen om drank en verfrissingen aan te bieden - met aansluitende terrassen.

    6°. Een bijkomende oversteekplaats (brug / passerelle) over het kanaal voor voetgangers en fietsers.


6. Rangorde in de mobiliteitsmodi
    1°. Voetgangers - afgestemd op de zwakste : kinderen, minder mobielen

    2°. Openbaar vervoer : tram, bus, boot, kabelbaan

    3°. Fietsers (inclusief electrische fietsen), uitleenfietsen

    4°. Diensten : ambulance, politie, brandweer, kanaaldiensten

    5°. Collectief vervoer : collectieve taxi, cambio, carpooling, (mini-)bussen

    6°. Licht vrachtvervoer : bevoorrading, thuisbezorging & distributie

    7°. Individueel gemotoriseerd vervoer (inclusief taxi)

    8°. Zwaar vrachtvervoer (uitzonderlijk)


7. Rangorde tussen maximum [1]- en minimumprogramma [14]
    1°. Afdwingen van een volledig hernieuwd participatieproces.   

    2°. Wijzigen van het GBP (PRAS) om de voorziene bebouwing binnen de perimeter uit te sluiten.

    3°. Wijzigen van het GBP (PRAS) om de tram via de Ninoofse steenweg te behouden exact op de as tussen de octrooigebouwen

    4°. Formele zekerheid verkrijgen (vanwege de stad Brussel) over de integratie van (delen van) het stadion VanderPutten in het geplande park.

    5°. Schrappen van het hele landschaps- en beplantingsplan en garantie over het behoud van de meeste hoogstammige bomen.

    6°. Afbraak van de nieuwe kooi rond de sluis.

    7°. Schrappen van de voorziene brug.

    8°. Herwerken van nagenoeg alle auto-circulatie op en rond de site.

    9°. Herwerken van nagenoeg alle circulatie voor voetgangers en fietsers.

    10°. Herwerken van de voetgangers- en fietsersweg (met trappen) naar de Heyvaertstraat over de nieuwe heuvel.

    11°. Aanzienlijk vergroten van het groene gedeelte ten koste van de gekleurde asfaltbedekking en van de georganiseerde sluikwegen en sluikparkeerplaatsen.

    12°. Herwerken van het verlichtingsplan.

    13°. Herwerken van alle afscheidingsvoorzieningen: banken, hekkens, palen.

    14°. Kindvriendelijk hertekenen van de oversteekbak die nu als "brug" voorzien is.

    15°. Hertekenen van de zebrapaden en voorzien van meer vuilnisbakken.

Lieven SOETE


2011-09-26

ARAU

ACTION URBAINE
 
Communiqué de presse du lundi 26 septembre 2011
Réaménagement de la Porte de Ninove : encore un projet routier
Les habitants veulent une porte de ville et le maintien des platanes, pas un carrefour routier


Document en .pdf :: CLIQUEZ ICI


2011-09-18

Lieven SOETE
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Bezwaren tegen, bemerkingen bij en voorstellen in verband met
het dossier voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het project :
heraanleg van de Ninoofsepoort op grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek en Brussel.

Dossier TIW/VII.4.2. van Beliris

18-09-2011

01. Ik onderschrijf volledig het Bezwaarschrift tegen enkele elementen van het dossier voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het project : heraanleg van de Ninoofsepoort  dat werd ingediend door een groep omwonenden en heb dit ook mede ondertekend. Het is bijgevoegd.
    Dit Bezwaarschrift is ook in omloop in een Franstalige versie : Lettre de réclamation vis-a-vis quelques éléménts du dossier de demande de permis d'urbanisme : réaménagement de la Porte de Ninove.

02. Ik onderschrijf volledig het bezwaarschrift van Thérèse Hanquet : Remarques sur la demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement de la Porte de Ninove. Het is bijgevoegd.

Ik ontwikkel hier aanvullende punten die niet of minder aan bod komen in deze bezwaarschriften.

1. Men spreekt onterecht over een nieuw "groot park" aan de Ninoofsepoort
    Volgens de plannen komt er een groenruimte (wat normaal "park" wordt genoemd) van maximaal 1,2 hectare. Daarnaast een kleiner deel als "speelplein" met kunststof als ondergrond en dan nog een ongeveer even groot deel gemineraliseerde stadsruimtes en pleintje. Dit is geen "groot park". Alles samen 2 à 3 hectare pubieke ruimte. Wat zonder twijfel de moeite waard is.
    Het grootste deel van de site van de Ninoofsepoort heeft de bestemming van  "bebouwbare percelen". Het gewestelijk bestemmingsplan van 2001 (GBP / PRAS) legde dit vast, nu meer dan 10 jaar geleden. Intussen Is het inzicht en bewustwording over de ecologische complexiteit en problemen van onze planeet gelukkig heel sterk toegenomen en vertoont de bevolkingstoename in Brussel exponentiële vormen - zeker in de kanaalzone.
    De "bebouwbare percelen" op de Ninoofsepoort wil men nu gebruiken om nieuwe woningen plus een school en crèche te bouwen. Uiteraard ook dringende behoeftes in de wijk. Maar de overheid verspilt daarmee de unieke kans om een middelgroot park te maken (4 à 5 ha) waarvan het grootste deel (3,5 à 4 ha) publieke groene ruimte. Is dit dan prioritairder dan woningen? Ja !
    De Ninoofsepoort is een centrum van de kanaalzone, een van de drukst bewoonde gebieden van West-Europa. In die zone is er veel te weinig publieke groene ruimte om  kwaliteitsvol te leven. Er is niet 1 vierkante meter publieke groene ruimte beschikbaar per inwoner. Terwijl het gemiddelde in het Brussels Gewest 25 m2 is. In Nederland hanteert men een richtcijfer voor de steden van 75 m2 per inwoner.
    Zelfs in het allerbeste geval – een publieke groene ruimte van 4 ha – kan de Ninoofsepoort volstaan voor 1.600 inwoners. Zoals het nu voorzien is, voor... 480 inwoners - met het gemiddelde van het gewest als richtcijfer. Dat is net genoeg voor de bewoners van het nieuwe woonproject "Terrassen aan de sluis" en van het meest noordelijke deel van de Heyvaertstraat. Is dit dan een "regionaal park" ?
    Als de beschikbare (publieke) ruimtes op de eerste plaats worden gebruikt voor noodzakelijke woningen en diensten, kan men (later) onmogelijk nog de even noodzakelijke publieke groene ruimte creëren. Omgekeerd is dat veel gemakkelijker omdat nieuwe bebouwing zich inpast in een bestaand bebouwd weefsel. Open en dus grotere groene ruimtes vinden of creëren is in de kanaalzone nagenoeg volledig onmogelijk. De Ninoofsepoort is een unieke kans.

2. Dit project is gedateerd
    Het weerspiegelt opvattingen over stad en stedelijk samenleven uit de jaren '50 van vorige eeuw - toen Brussel omgewoeld werd ten dienste van koning automobiel en toen een algemeen triomfalisme zegevierde over een vermeende superioriteit van de techniek over de natuur (Expo 58). Het voorliggende project is op veel punten diametraal tegengesteld aan de hedendaagse kennis en bewustwording in verband met het respecteren van de draagkracht van onze planeet - samengevat in het begrip "duurzaamheid".
    Er worden toch opvallend veel achterhaalde gegevens in dit dossier gebruikt en aangehaald: kadasterplannen en luchtfoto's, nieuw gerealiseerde bouwprojecten (vanaf 2006), de voltooide heraanleg van de sluis (sinds 2 jaar),... Er zijn ontoelaatbaar veel onnauwkeurigheden: tram- en buslijnen die niet meer kloppen; een zogenaamde "heraanleg" van het Espace Pierreon sportplein; belangrijk erfgoed op de site ontbreekt;... Er zijn op het grondplan geen hoogtelijnen aangegeven noch andere cijfers over niveauverschil binnen de perimeter - die bedraagt minstens 2 meter, niet onbelangrijk in een overstromingsgebied.
    Waarom neemt men de natuurlijke, historische en menselijke feitelijkheden niet ernstig?

Het basisconcept voor de aanleg van het parkgedeelte en het beplantingsplan spreekt: "de keuze om de topografie zodanig te wijzigen dat de groene oppervlaktes zichtbaarder en breder worden." [Dossierbundel, blz.46 / pt. 2.5.1.]
    We zitten op het laagste punt van de Zennevallei in Brussel. Mede door het kanaal is er voldoende onbebouwde ruimte om deze vallei te zien en te ervaren. Maak je een vallei zichtbaarder door ze wat op te vullen? Of door te maken dat vanaf de hellingen rondom alle obstakels verwijderd worden? Misschien beginnen met de nieuwe autostal en de nieuwe kooi aan en rond de sluis.
    Vraag is: zichtbaarder voor wie? Het antwoord wordt gegeven: "Door het hellende groene oppervlak wordt de groene zone zichtbaarder voor de gebruikers van de Kleine Ring en de Ninoofsesteenweg." [Effectenplan, blz. 10 / pt. C4]. Dat de buurtbewoners in de Heyvaertstraat en deze langs de linkeroever van het kanaal [Marimontkaai, Ninoofse steenweg, Delaunoystraat ] aankijken tegen een talud tot bijna 2 meter hoog en nauwelijks  kunnen vermoeden dat daar een park achter ligt, is minder prioritair?
    Wat blijft dan over van de woorden "Het park moet leiden tot een verbetering van de levenskwaliteit van de buurt en de huidige barrière tussen de Kleine Ring en de verschillende wijken langs beide kanten van het kanaal doen verdwijnen.” [Effectenplan blz. 7]
   
3. Het voorliggende beplantingsplan is onverantwoord en nodeloos
Zoals in het gemeenschappelijk bezwaarschrift van omwonenden wordt gesteld is de voorgestelde heuvel minstens om 10 verschilende redenen schadelijk, nodeloos, onverantwoord en dus te schrappen. Die heuvel is oorzaak en basis van het beplantingsplan en de schadelijkheid daarvan is in hetzelfde bezwaarschrift al uiteengezet.

Alternatief:
   3.1. Basisprincipe: de vallei van de Zenne wordt maximaal als vallei hersteld en de bestaande beplanting wordt maximaal behouden. Tegenhanger ceëren met het deel van het Scheutbos in hoog Molenbeek waar rond de bronnen van de Molenbeek de natuurlijke flora en landschap zo goed mogelijk is hersteld.
   
   3.2. Alle platanen, oud of jonger, die niet moeten gekapt worden omwille van de nieuwe beddingen voor weg- en tramverkeer, blijven.
    Voor nieuwe beplanting wordt op de eerste plaats maar daarom niet exclusief - omwille van de nodige biodiversiteit - gezocht naar inheemse bomen, heesters, gras- en bloemensoorten die overeenstemmen met de spontane plantengroei die in de overstromingsgevoelige Zennevallei te vinden was. Van majestueuse en struikvormige wilgen, tot bleek- en graasweides.

   3.3. Er kan een stof-, lawaai- en veilgheidsmuurtje (ongeveer 1 meter hoog) gemaakt worden tussen de autowegen van de kleine ring en de fiets- en/of voetpaden, met het snoeimateriaal dat ter plekke voorradig zal worden.
    Gezien in openbare parken in Berlijn: hagen gevormd door 2 maal een vertikaal metalen hekwerk met tussenafstanden vanaf 15 cm; onderste lagen: oude kasseien of afbraak natuursteen; in de ontstane lange "bak" wordt het snoeihout in de lengterichting bovenaan gestapeld. De onderste lagen verpulveren na jaren. Een soliedere metalen structuur vormt waar nodig een echte vangrail. Als het "buffergroen" dat nu voorzien is op de uitbreiding van het Ninoofse plein, bestaat uit bv. struikwilgen, hazelaar, dan is snel voldoende snoeihout ter plekke beschikbaar. Eenzelfde natuurlijk soort (voldoende hoge) veiligheidshaag kan gebouwd worden om de wachtheuvels aan de tramhaltes af te scheiden van het autoverkeer.

   3.4. Alle bestaande bomen (linden) tussen de 2 octrooipaviljoenen moeten weg. Waarom? Ze verstoppen het perspectief vanaf de linkeroever via de Ninoofse steenweg. Daar ziet men, juist tussen de 2 paviljoenen de spits van het stadhuis van Brussel.

4. De nieuwe brug over het kanaal
De keuze van de plaats lijkt willekeurig en zelfs onlogisch. Normaal ligt een brug in het verlengde van bestaande cirkulatie-assen. Hier zijn dat: de E.Pierronstraat (Mlbk) en de O.L.V.vanVaakstraak (Brxl). Gewoon die 2 straten verbinden zou dan weer tot een overmatig ingewikkelde en dure constructie leiden.
    Het project stelt een uiterst banale brug voor in de vorm van een bak. Dat die bak in hout is en dat dit hout verwijst naar het hout van de promenade een kilometer verderop, maakt hem niet aanvaardbaarder. De twee zijwanden (ballustrades) zijn nagenoeg gesloten. Kinderen zullen dus van het kanaal, het water, niets kunnen zien ! Maar in de toelichting legt men uit dat er 's nachts een bijzonder lichteffect zal te zien zijn door de spleten van de houten wanden...! Vertrekt men wel van de bewoners - met een groot en groeiend deel jonge kinderen - om dergelijke dingen te verzinnen?
   
Wellicht is het budget nu te beperkt om een fatsoenlijke brug te maken.
Ons alternatief:
   4.1. Zo snel mogelijk de goedkoopst mogelijke oversteekmogelijkheid realiseren. Duidelijk maken en zelfs beklemtonen dat dit voorlopig is in een soort "werftoestand". Met stellingbuizen bv.

   4.2. Intussen een studie + project opstarten om van die nieuwe brug iets unieks, een technisch en esthetisch kunstwerk te maken.
    Er is nu een opklapbrug voorzien met scharnier op de rechteroever om in de toekomst te kunnen voldoen aan de termijnplanning van de Haven van Brussel. Die voorziet dat de bruggen over het kanaal verhoogd zullen moeten worden tot 7 meter boven het waterpeil (tegenover 5,25 momenteel) om op binnenschepen 3 lagen containers boven elkaar te kunnen vervoeren.
    Onderzoeken om ineens een vaste brug te maken die écht voldoende hoog is én zowel het kanaal als de kleine ring oversteekt. Met zowel hellende vlakken als liften. Boven het kanaal kan de brug dan verbreed worden en een soort "tribune" vormen voor spektakels die in en op het kanaal plaatsgrijpen. In de knik van het kanaal is het de ideale plek: breed zicht en zichtbaarheid en goede akoestiek.

5. Meer aandacht en respect voor het natuurlijk en cultureel erfgoed
    Ons alternatief aanleg- en bepantingsplan zonder heuvel zal een flink stuk goedkoper zijn: minder grote werken, geen boomkap, veel minder stenen, trappen en palen, eenvoudiger verlichting, minder tot géén nieuwe bomen nodig, bestaande uitrusting kan benut worden,...
    Met dit deel van het budget moet het mogelijk zijn om enkele nieuwe elementen te voorzien die de Ninoofsepoort aantrekkelijker en interessanter maken, voor bewoners en bezoekers.

   5.1. Met echt water de loop van de vroegere RansfortZenne en van het Zinneke (kanaaltje vanaf 1560) op de site aangeven / suggereren. Dit kan perfect gebeuren op de plek waar deze waterlopen zich vroeger bevonden: als afscheiding tussen het groene parkgebied en de strook verharde weg die nu is voorzien aan de Nijverheidskaai, vanaf de hoek van de Heyvaertstraat tot aan het VanderPutten stadion.

   5.2. Op diezelfde plek staat nu de scheidingsmuur van het VanderPuttenstadion. Dit is een  restant van het oude slachthuis van Brussel. Daar zijn de Slachthuislaan en de Slachthuisstraat naar genoemd.
    Deze muur gedeeltelijk bewaren. In combinatie met water kunnen delen van de muur of van het afbraakmateriaal (blauwe steen) een nieuw artistiek geheel vormen dat het natuurlijk en cultureel erfgoed samenbrengt.

   5.3. Tussen de twee octrooipaviljoenen een stuk van het oude tolhekken met tolpoort rond Brussel heropbouwen. De poort half open zetten en zo als "monument" vastzetten.
    Dit herinnert aan de periode tot 1860 toen de stedelijke asociale tolheffing op dagelijkse verbruiksgoederen definitief werd afgeschaft in België.

   5.4. Een educatief-toeristisch parcours uitwerken op de hele site van de Ninoofsepoort, met  een electronisch informatiesysteem waarbij alle merkwaardige plekken toegelicht worden. Met hotspot voor wie zélf op internet meer wil vinden. Dit systeem zorgt er meteen voor dat op de hele site draadloos internet gratis ter beschikking is. Systeem maken op niveau van kinderen: niet te hoog, eenvoudig, solide, speels.
    Brouwerij l'Etoile (Kaaistudio's) | 19de-eeuwse arbeiderswoningen | Ninoofse pleintje zelf | Magritte-fontein | Poudrière-toren (nu verkeerd gelocaliseerd op de plannen) | Onderstation van de (eerste in België) electriciteitscentrale - ex Kleine Spui voor de Zenne | Octrooipaviljoenen |
    Arts & Métiers | Muur van Slachthuis van Brussel | Bedding van het Zinneke | Loop en bedding van de RansfortZenne | Heyvaertstraat met zicht op Slachthuis van Anderlecht | Het "kolenkanaal" naar Charleroi (namen van de kaaien op Molenbeek !) | De sluis | De bruggen naar de zuidkant | De koker waar nu de Zenne stroomt |
    Vanop de brug: uniek zicht op gemeentehuis + kerk van Molenbeek (op 1 lijn) | Zicht op het "Scheutveld" | Treurwilg: de plek van de Ransforthoeve | Wie was Delaunoy? Evarist Pierron? Fernand Brunfaut? |  Belle-Vue | De (straks) vernieuwde Brunfauttoren | ...

6. Enkele zogenaamde "details"
Het feit dat deze zaken al in het dossier zijn voorzien, laat me besluiten dat deze punten niet behoren tot voorwerp van nog verder participatieproces.

   6.1. Vuilnisbakken. Ze staan in het dossier al uitgetekend: 'type Brussel'. Ze staan ook op het plan. Elf (11), verpreid over de site. Drie (3) op linkeroever, aan het Espace Pierron Sportplein. Acht (8) rond het Ninoofse plein. Geen enkele in het nieuwe groen park of de speelruimte.
    Zoals de traditie in Brussel blijkbaar wil, staan ze willekeurig, soms op de meest gekke plekken - zoals bij het oprijden van een parkeerstrook. Waarom niet zoals in Barcelona, Milaan, Bologna, Berlijn: systematisch op de hoeken van de straten bij de oversteekpunten; aan de wachtheuvels en hokjes voor het openbaar vervoer; bij alle zitbankgroepen;... In park en speelplaats moeten er extra voorzien worden. Drinken, ijsje en snoepje of appel eten hoort bij een leuk moment.

   6.2. Stoplichten aan alle oversteekplaatsen?
   Er zijn vrij veel oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers voorzien, voor de tram- en autowegen. Maar niet overal zijn er stoplichten voorzien voor die machines. Hoe geraken de zwaksten (kinderen, kinderkoetsen, rolwagens, weinig mobielen) daarover?
    Argument om de oversteekplaatsen op de brug te groeperen in 1 cross-over zone.

   6.3. Waarom liggen zeebrapaden op verschillende plaatsen niet in het verlengde van de voetpaden? Moeten voetgangers die idote "blokjes om" lopen?

   6.4. Zitmogelijkheden
    De comfortabele zitbanken zijn uitsluitend te vinden op de asfaltzone: de lange scheidingsbank met de tram. Goed en mooi. Aan de sluis zijn uitsluitend stenen trappen en zeer soliede granieten blokken voorzien. Niet echt om te rusten. In het groen park is niets van zitplaats voorzien!??

   6.5. Fietspad Marimontkaai: waarom is dit niet doorgetrokken langs de sluis?

Lieven SOETE


2011-09-14

2011-09-14 :: Versie Lieven SOETE | Version française (partiellement) : cliquez ici

Bezwaarschrift
tegen enkele elementen van het dossier voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het project :
heraanleg van de Ninoofsepoort

Ondergetekenden zijn omwonenden van het betrokken project.
Dit zijn onze bezwaren, opmerkingen en voorstellen i.v.m. de heraanleg van de Ninoofsepoort zoals voorligt in het dossier voor aanvraag van een stendebouwkundige vergunning.

1. De participatie van de omwonenden moet correct ingeschreven worden in het dossier en later in het lastenboek.
Het vergunningsdossier is op vele andere punten ook gedateerd maar ons treft vooral dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met het feit dat zich sinds 2009 meer dan 100 gezinnen hebben gevestigd in de "Terrassen van de Sluis" aan de Nijverheidskaai - Heyvaertstraat. Sinds 2009 is een buurtcomité actief in de Heyvaertwijk met oude en nieuwe bewoners dat regelmatig zijn voorstellen rond de heraanleg van de Ninoofsepoort aan gewestelijke en gemeentelijke betrokken partijen heeft gecommuniceerd. Wij betreuren dat er in het dossier letterlijk wordt vermeld "dat het belang van deelname van buurtbewoners in deze fase van overleg niet mag overschat worden".

Wij willen dat alle mogelijkheden worden onderzocht om alsnog een ernstig overleg met de bewoners te organiseren rond onderdelen van dit dossier, vooraleer definitief beslissingen te nemen die de volgende generaties zullen belasten. Om de aanvang en het verloop van de werken niet te vertragen ― wat we in geen geval willen - stellen we voor het dossier te splitsen. Een clausule moet daarin bepalen dat het huidige budget beschikbaar blijft en de planning in geen geval mag vertraagd worden voor het geheel en alle onderdelen van het project. Enerzijds kunnen alle noodzakelijke technische infrastructuurwerken aangevat worden. Voor dit deel van het dossier kan een bouwvergunning worden afgeleverd mits rekening gehouden wordt met de noodzakelijke aanpassingen. (Zie verder) . De invulling van de rest van het dossier kan dan eerst uitgewerkt worden in wat de auteurs zelf noemen: een "gekaderde participatie".

Wij willen het kader van die participatie wél uitbreiden en ook betrokken worden bij wat genoemd wordt de "algemene ontwerplijnen": de materialen en de verlichting voor de parkzone, de watervlakken, een eventueel hellend vlak, de aanplantingen en de vegetatie.En uiteraard willen wij betrokken worden bij wat nu al voorzien is: de uitwerking van de "specifieke activiteiten en zones".

2. Het park- en speelgedeelte van het poject moet opener, eenvoudiger, groener, lichter, veiliger en verkeersvrij : de geplande heuvel of helling mag er niet komen.
10 redenen waarom:

Omschrijving. Het project voorziet dat er een kunstmatige heuvel/helling wordt aangelegd. Het hoogste punt is tegenover de hoek van de Nijverheidskaai en de kanaalkade (zonder naam) aan de sluis. Op dit hoogste punt (ongeveer 2 meter volgens de ontwerpers; 11 trappen volgens het plan) is er een stenen trappensysteem naar het kanaal toe. De helling (3 cm per meter) daalt in oostelijke en noordelijke richting over de hele zone die als groenpark is voorzien. Ook de speelzone in gekleurd asfalt behoudt die hellingsrichting, zij het iets minder: 2 cm per meter. Vanaf de kanaalkant en langs de zuidkant vanaf de Heyvaertstraat, kijkt men tegen een talud in betonnen tegels.

   2.1. Dergelijke heuvel is helemaal in strijd met het opzet om de sluis te integreren in het park, om de zichtbaarheid vanaf het Ninoofse Plein naar het kanaal en de sluis te vergroten en omgekeerd. Het park wordt geen verbindingspunt maar een bijkomende hindernis. Nu zal men kijken tegen een groene heuvel van 2 meter hoog. Om de sluis te kunnen bemerken of zien moet men de heuvel op en over. Omgekeerd: vanaf de linkeroever (Ninoofse steenweg; Marimontkaai) zal men niet kunnen vermoeden dat er achter die heuvel een park ligt en dat dit park de poort naar de centrale stad is.

   2.2. Dwars over deze heuvel loopt een van de belangrijkste circulatie-assen voor voetgangers (en straks ook fietsers): de verbinding tussen de Heyvaertstraat en de brug. Nu loopt deze weg door en langs het Driehoeksparkje. Het is de weg van Molenbeek naar de markten in en rond het slachthuis van Anderlecht die zéér druk worden bezocht vanuit Molenbeek. Zoals nu voorzien loopt deze weg in een trage klim tot bijna 2 meter en dan is er een trap naar beneden van 11 treden ! Hoe moet men zich dat voorstellen met een kinderkoets, een rolwagen, een boodschappenwagentje? Met de fiets?
  Deze weg moet op alle punten extra aandacht krijgen en zo comfortabel mogelijk zijn: aangepaste (moddervrije) verharding voor voetgangers, verhard fietspad, rustbanken, verlichting, vuilnisbakken,... Hij moet beschermd worden tegen piraatrijders (brommers, moto's, squads, auto's, sluikparkeerders).

   2.3. Deze heuvel zal ook het mooie perspectief verbergen vanuit het park (en zelfs vanaf de linkeroever van het kanaal aan de hoek aan Belle-Vue) doorheen de Heyvaertstraat naar de afsluiting daarvan in de verte: het Slachthuis van Anderlecht. Vanuit de Heyvaertstraat kijkt men op een betonnen talud (groen gekleurd op de plannen). Wie kan vermoeden dat daar groen achter ligt?

   2.4. Deze heuvel maakt van het gedeelte tussen die heuvel en het kanaal (de sluis) een verborgen hoek. Een ideale plek buiten de sociale controle, voor sluikstorten, sluikparkeren, sluikrijden en ander onaanvaardbaar gedrag.

   2.5. Deze heuvel is volledig in strijd met de essentie van wat de site van de Ninoofsepoort juist is: de unieke plek in Brussel om de vallei van de Zenne te herstellen op de laagste plek van de stad (18 meter boven de zeespiegel).

   2.6. Door de volledige graspartij in het park in heuvelvorm aan te leggen ontneemt men het park een belangrijke functie: het draineren van het regenwater in de bodem. De speelzone in gekleurd asfalt volgt een iets kleinere hellingsgraad. Dus alle regenwater van het hele park wordt naar de tramsporen en dus de riolen geleid. Dit is het omgekeerde van duurzaam beheer. Wie de situatie aan de Ninoofsepoort na een fikse regenbui kent, weet dat dit probleem de nodige aandacht verdient.
   Het omgekeerde is logischer en veel zinvoller: het aanleggen van een lichtjes lager (10 cm is voldoende) gelegen graslandgebied. Waar het regenwater zich verzamelt en op sommige momenten nat grasland wordt. Waar men een extra zure grond krijgt en waar men de specifieke spontane plantengroei (gecontroleerd) haar gang laat gaan. Op die manier kan men een écht stukje Zennevallei creëren.

   2.7. Deze heuvel is nu de belangrijkste en zelfs enige reden waarom 20 oude platanen van het driehoeksparkje en 13 jongere platanen van het tegenoverliggende groen plekje zouden moeten gekapt worden. Heuvel weg en de platanen kunnen blijven !

   2.8. Er is geen verantwoording gegeven waarom er autoverkeer mogelijk blijft achter de heuvel, op de kaai aan de sluis. De ontwerpers moesten toegeven dat "dit werd opgelegd". In deze constructie lijkt die heuvel wel een ideaal verbergingsmechanisme te zijn. Het "georganiseerd sluikverkeer" aan de sluis wordt grotendeels aan het oog onttrokken. Als de heuvel er niet komt is er geen enkele reden om nog (sluik)verkeer te voorzien langs het kanaal aan de sluis. De nu voorziene afzwaai naar het noorden vanaf de hoek in de Nijverheidskaai, kan en moet dus volledig weg. Er mag geen enkele illusie blijven dat daar kan/mag gereden worden.

   2.9. Als de heuvel er niet komt kan er veel meer natuurlijk groen (gras, bloemenweiden) worden voorzien tot vlak aan het reeds bestaande fietspad aan de sluis. De aanleg van die heuvel voorziet nu langs de kanaalzijde veel stenen, trappen en afzichtelijk veel palen, die er niet mogen komen. Er bestaan voldoende systemen om "verhard gras" te creëren (ingebouwde roosters) om te verzekeren dat de diensten van de sluis en de hulpdiensten toegang kunnen behouden tot aan de sluis, zelfs met zware machines en wagens.

   2.10. Ons standpunt vertrekt van een zo groot en zo ver mogelijk respecteren van spontane natuurlijke gegevens (geografie, flora, fauna) en als van cultureel erfgoed. We willen een sterkere aanwezigheid van natuurlijke begroeiing overal in het park. Ook in het speelgedeelte met kunststof moet er meer voor natuurlijke begroeiing gekozen worden. Dat dit kan bewijst de heraanleg van het Bonneviepark in Molenbeek. Waar het kan wordt spontane plantengroei aangemoedigd en beschermd. Als er kasseien, plaveien of klinkers worden gebruikt, de voegen voldoende breed maken en opvullen met gemengde mineralen (niet uitluitend fijn zand) zodat gras en wilde begroeiing mogelijk en divers is. Dit vergroot het vasthouden en draineren naar de bodem van regenwater; het zorgt visueel voor een aangenaam dominant groengevoel. Het is goedkoper in onderhoud. In bepaalde delen van het Scheutbospark in Molenbeek wordt dit principe al toegepast.
   Ons alternatief zonder heuvel zal een flink stuk goedkoper zijn: minder grote werken, geen boomkap, veel minder stenen, trappen en palen, eenvoudiger verlichting, minder tot géén nieuwe bomen nodig, bestaande uitrusting wordt benut,... .

3. Wij willen meer en efficiëntere veiligheid voor de zwakste weggebruikers: voetgangers en fietsers
   3.1. Oversteekplaatsen op de brug. Zowel fietsers als voetgangers moeten in 1 rechte lijn langs beide kanten van het kanaal kunnen verdergaan en dus oversteken op of aan de brug. Dit is het minimum.
   Daarom willen we dat de hele brug 1 blok vormt voor een "cross over" zone. Voetgangers + fietsers hebben door de aanleg en de timing van de verkeerslichten een eigen moment waarop ze in alle richtingen mogen oversteken: lataraal en diagonaal. (Japans systeem, nu ook in Londen). Ook de trams moeten dan wachten.
   Dit kan - bvb met kleuren of symbolen in het wegdek - een merkteken en symbolisch punt worden op de plek waar Molenbeek, Kuregem (Anderlecht) en Brussel-Stad samenkomen: HET cross-overpunt van Brussel !

   3.2. In de centrale oost-west-as (Ninoofse steenweg): voorrang geven aan bredere voetpaden en daar géén afzonderlijke fietspaden voorzien. Er blijkt een reëel probleem te zijn van onvoldoende breedte tussen de 2 rooilijnen van de voorziene bouwblokken. Het fietspad door het park aanleggen naast de tramlijn zoals het fietspad ook op de Slachthuislaan is voorzien. Wat ook veiliger en aangenamer (minder roet en stof) is voor de fietsers.

   3.3. De wachtheuvels aan de tram- & bushaltes moeten voldoende breed zijn - voor kinderwagens en rolwagens. Voldoende plaats om overdekte wachthokjes te plaatsen. Ze lijken ze nu eerder van het gevaarlijke type zoals aan de Zuidlaan. Er moet stevige, kindveilige afscherming met het ernaast rijdende autoverkeer.

   3.4. De oversteekplaatsen van de tramlijn in het park zelf, moeten extra en automatisch beveiligd zijn - vooral gericht op kleine (spelende) kinderen en mensen die minder mobiel zijn.

   3.5. Overal de zebrapaden in het verlengde van de voetpaden leggen en afstappen van het onlogische systeem om voetgangers aan kruispunten een kleine omweg te laten maken.

   3.6. We willen op 2 plekken stelplaatsen voor de Brusselse huurfietsen. Aan het Ninoofse plein (op de plek waar nu "houtverarding" is voorzien) en aan de Nijverheidskaai/Heyvaertstraat (op de plaats waar nu een brede betonverharding is voorzien). Graag ook beveiligde boxen of fietstrommels voorzien - voor parkbezoekers of fietsers die daar tram of bus nemen.

   3.7. Wij zien geen nut in het zo krachtig verlichten van de sluis en het kanaal. Er is geen kanaalverkeer 's avonds en 's nachts. Er is al een extra verlichting van de sluis. Daartegenover: om te vermijden dat het park een barrière wordt 's avonds en 's nachts moet juist het park extra verlichting krijgen tegenover de reeds verlichte autowegen. Het effect van "zwart gat" (onzeker; onveilig) wegwerken door accentverlichtingen. Wij willen een goede verlichting op een van de drukste voetgangersroutes en straks ook fietsroutes: tussen de brug en de Heyvaertstraat. De tramhaltes en alle oversteekplaatsen moeten lichtaccenten zijn, niet door een algemene hoge verlichting. Ze moeten ook de aandacht trekken van de automobilisten.

4. Aan de Nijverheidskaai aan de zuidkant van het park vanaf de Heyvaertstraat, is er nu in de richting van de Slachthuislaan een strook van 8,88 meter breed voorzien in betontegels, zonder enige markering of verkeerspaaltjes. Wij willen die voor het grootste gedeelte weg.
    Er moet een doorgang blijven naar de private weg op de bedding van het vroegere Zinneke. Via deze weg is het VanderPutten stadion en het nieuw te bouwen dienstgebouw ook te bereiken. Tot daar dus een toegangsweg maar die moet in geen geval 8,9 meter breed zijn. Wat nu voorzien is wordt gegarandeerd een vaste parkeerplaats voor de vele grote vrachtwagens uit de buurt. Deze toegangsstrook mag alleen toegankelijk zijn voor de betrokken omwonenden en dienstverkeer.
   Het is ook een geschikte plaats om huurfietsen en fietstrommels te plaatsen.

Lieven SOETE2011-09-15 :: version Lieven SOETE | Nederlandse versie : klik hier

Lettre de réclamation
vis-à-vis quelques éléments du dossier de demande de permis d’urbanisme :
réaménagement de la Porte de Ninove


Les signataires sont des riverains du projet concerné.
Ce sont nos objections, remarques et propositions vis-à-vis du réaménagement de la Porte de Ninove tel que dans le dossier de demande de permis d’urbanisme

1. La participation des voisins doit être correctement inscrite dans le dossier et ultérieurement dans le cahier de charges

Le dossier de permis est daté sur de nombreux autres points mais il nous importe surtout que l’on tienne compte du fait que, depuis 2009, plus de 100 familles se sont installées aux  Terrasses de l’Ecluse (Quai de l’Industrie et à la rue Heyvaert).
   Depuis 2009, un comité de quartier, composé d’anciens et nouveaux habitants, est actif dans le quartier Heyvaert. Ils ont régulièrement communiqué des propositions concernant le réaménagement de la Porte de Ninove aux autorités communales et régionales concernées. Nous regrettons qu’il soit mentionné dans le dossier que : l’intérêt de la participation des citoyens dans cette phase ne peut être surestimé.
   Nous voulons que toutes les possibilités soient examinées pour encore organiser une concertation sérieuse avec les voisins autour de subdivisions de ce dossier, cela avant de prendre des décisions définitives qui pèseront sur les générations futures. Pour ne pas ralentir le début des travaux et leur déroulement  (ce que nous ne voulons en aucun cas), nous proposons de diviser le dossier. Une clause doit déterminer que le budget actuel reste disponible et que le planning ne peut en aucun cas être retardé pour l’entièreté et els parties du projet.

D’un côté, tous les travaux d’infrastructure nécessaire peuvent être démarrés. Pour cette partie du dossier, un permis de bâtir peut être délivré si l’on tient compte des adaptations nécessaires (voir plus loin).Le reste du dossier peut ensuite être développé dans ce que les auteurs appellent une « participation cadrée ».
   Nous sommes désireux d’élargir le cadre de cette participation et être impliqués dans ce que l’on nomme les lignes générales du projet : les matériaux et l’éclairage de la zone du parc, les surfaces aquatiques et la zone éventuellement inclinée, les plantations et la végétation. ET, bien entendu, nous vouons êtes impliqués dans ce qui est déjà prévu actuellement : le développement des « zones spécifiques d’activité ».

2. Le parc et le terrain de jeux du projet doit être plus ouverte, plus simple, plus verte, plus Voici pourquoi:

Description. Le projet prévoit qu’une pente artificielle soit aménagée. Le point culminant est face au coin du Quai de l’Industrie et du quai (sans nom) le long de l’écluse. A cette hauteur se trouvent des escaliers en pierre en direction du canal. La pente descend vers l’est jusqu’à la moitié environ de ce qui est prévu  comme zone de parc vert.

   2.1. Une telle inclinaison va à l’encontre de l’objectif d’intégrer l’écluse “dans” le parc, de prolonger la vision de la Place de Ninove vers le canal et l’écluse (et vice versa). Le parc n’est pas un point de jonction mais un obstacle supplémentaire. A présent, on regardera une pente verte de 2m de haut. Pour pouvoir remarquer ou simplement voir l’écluse, il faudra franchir cette pente ou être à son sommet. Et inversement : à partir de la rive gauche (Chaussée de Ninove ; Quai de Mariemont) on ne pourra pas voir qu’il y a un parc derrière cette pente et que ce parc mène au centre-ville

   2.2. transversalement à cette pente  se situe un des axes piétons les plus importants (et bientôt pour les cyclistes) : la liaison entre le pont et la rue Heyvaert . Cette route se trouve aujourd’hui le long du parc du triangle. C’est la route de Molenbeek au marché des Abattoirs à Anderlecht, lequel est très fréquenté par les Molenbeekois.  Comme prévu aujourd’hui dans le dossier, ce chemin est en pente douce jusqu’à un mètre environ pour ensuite avoir une descente plus rapide ! Comment peut-on s’imaginer la parcourir avec un buggy pour enfants, une chaise roulante ou un caddie pour les courses ? A vélo ?
   Cette voie doit recevoir une attention spécifique à tous point de vue et être aussi confortable que possible : revêtement adapté (sans boue) pour les piétons, revêtement cyclable, bancs, éclairage, poubelles, etc. Elle doit être protégée des dangers de la route (scooters, motos, quads, autos, parkings sauvages).

   2.3. Cette pente va également limiter la belle perspective du parc (et même à partir de la rive gauche du canal au coin Belle-Vue) à travers la rue Heyvaert jusqu’au point au loin : l’Abattoir d’Anderlecht.

   2.4. Cette pente fait d’une partie entre l’inclinaison et le canal (l’écluse) une zone cachée. Un lieu idéal hors du contrôle social, pour les dépôts clandestins, les parkings sauvages, la conduite inappropriée et autres comportements non acceptables.

    2.5. Cette pente va totalement à l’encontre de l’essence-même de ce qu’set le site de la Porte de Ninove : le seul lieu de Bruxelles pour réhabiliter la vallée de la Senne, au point le plus bas de la ville (18m au-dessus du niveau de la mer)

   2.6. Vu que la partie la plus importante du parc est en pente, une fonction importante de celui-ci est négligée : le drainage des eaux de pluie vers le sol. Qui  connaît la situation à la Porte de Ninove après une bonne averse sait que ce problème mérite toute l’attention
   L’inverse est plus logique et a beaucoup plus de sens : l’aménagement d’un herbage de faible hauteur (10 cm est suffisant). Là où les eaux de pluie se rejoignent (l’herbage est alors momentanément humide). Là où il y a un sol très acide et où l’on peut laisser la végétation pousser spontanément (sous contrôle). De cette manière on peut créer un authentique morceau de la vallée de la Senne.

   2.7. Cette pente est actuellement la plus importante (et en fait la seule) raison de couper 30 vieux platanes du parc du triangle. La pente retirée du projet et les platanes peuvent rester.

   2.8. Il n’y a pas de justification au maintien  du trafic automobile derrière la pente, sur le quai le long de l’écluse. Les concepteurs du projet ont dû admettre que cela “a été imposé”. Dans cette optique, la pente semble être un bon système de camouflage. Le trafic “sauvage organisé » à l’écluse est en grande partie hors de vue. Si la pente n’est pas construite, il n’y a pas de raison pour encore prévoir le trafic sauvage le long du canal près de l’écluse.
   Le raccordement prévu du nord du coin du Quai de l’Industrie peut et doit être totalement abandonné. Il ne peut subsister aucun doute quant à l’impossibilité de rouler à cet endroit.

   2.9. S’il n’y a pas de pente, il peut y avoir beaucoup plus de vert d’origine naturelle (herbe, zones fleuries) à hauteur de la piste cyclable existante le long de l’écluse. L’aménagement de cette pente prévoit côté canal beaucoup de pierres, escaliers et poteaux, absolument inesthétiques, qui n’y ont pas leur place. Il existe suffisamment de systèmes pour installer une herbe résistante (intégrée dans un grillage) garantissant que les services de l’écluse et les services de secours gardent l’accès à l’écluse y compris avec des engins et véhicules lourds.

 2.10. Notre point de vue se base sur le respect aussi fort que possible des données et de l'héritage naturels (géographie, flore et faune) et culturels. Nous voulons une présence renforcée de la végétation partout dans le parc. Et ceci également dans l'espace de jeux synthétique où l'on doit chercher des pistes permettant plus de végétation d'origine naturelle.
   Que ceci soit faisable est prouvé par le réaménagement du parc Bonnevie à Molenbeek. Là où c'est possible, la croissance spontanée des plantes et encouragée et protégée.Si des pavés, des dalles ou des klinkers sont utilisés, les joints doivent avoir suffisament d'espace et être remplis de minéraux mixtes (pas exclusivement par du sable) de sorte que l'herbe puisse y pousser naturellement et diversement. Cela augmente la stabilité du sol et le drainage des eaux. Cela donne un aspect à dominante végétale. L'entretien est meilleur marché. Ce principe a déjà été appliqué dans certaines parties du parc du Scheutbos à Molenbeek.
   Notre alternative sans inclinaison serait  notablement moins chère : moins de grands travaux, pas d'abattage, beaucoup moins de recours à la pierre, aux escaliers et aux poteaux, éclairage simplifié, besoin de nouveaux arbres réduit ou nul, utilisation de l'équipement existant, etc…

3. Nous voulons une sécurité plus efficace pour les usagers faibles : piétons et cyclistes

   3.1. Passage pour traverser sur le pont. Tant les cyclistes que les piétons doivent pouvoir rejoindre les deux parties du canal en une seule ligne droite et donc traverser sur le pont. C'est le minimum. C'est pourquoi nous voulons que tout le pont forme un seul bloc à traverser (cross-over). Piétons et cyclistes doivent pouvoir avoir un moment spécifique et le temps nécessaires grâce aux feux de circulation pour pouvoir traverser dans toutes les directions : latéral et diagonal, tels le système japonais, également mis en place à Londres. Les trams doivent également attendre. Cela pourrait, par exemple avec des couleurs ou signes sur le sol, symboliser le point de rencontre entre Molenbeek, Cureghem (Anderlecht) et Bruxelles-Villes : LE cross-over de Bruxelles!

   3.2. Pour l'axe central est-ouest (Chaussée de Ninove) : donner la priorité à des trottoirs plus larges et ne pas y prévoir de piste cyclable spécifique. Il semble y avoir un réel problème quant à la largeur, insuffisante, entre les deux délimitations des constructions prévues et la chaussée. Il faut aménager une piste cyclable à côté de la ligne de tram passant par le parc, ce qui serait également plus agréable  (moins de particules polluantes) et sécurisant pour les cyclistes.

   3.3. Les îlots accueillant les passagers aux arrêts de tram et de bus doivent être suffisamment larges - pour des voitures d'enfants et pour des chaises roulantes. Il faut prévoir la place pour installer des aubettes couvertes. Elles semblent actuellement d'une ancienne sorte comme à l'avenue du midi. Pour la sécurité des enfants, il doit y avoir quelque chose de robuste qui fasse écran avec le trafic routier juste à côté.

   3.4. Les passages prévus pour traverser la ligne de tram dans le parc-même doivent être particulièrement et automatiquement protégés (spécialement à l'intention des plus petits et des personnes qui sont moins mobiles).

   3.5. il faut installer les passages pour piétons dans la prolongation des trottoirs et sortir de la "logique" où les piétons doivent faire un petit détour aux carrefours.

   3.6. Nous voulons que m'on installe deux stations de location de vélo : à la Place de Ninove et au Quai de l'Industrie / rue Heyvaert. De même que des boxes à vélo sécurisés pour les visiteurs du parc ou les cyclistes qui prennent les transports en commun.

   3.7. Nous ne voyons pas l'utilité d'un éclairage aussi puissant pour l'écluse et le canal. En soirée et la nuit, il n'y a pas de trafic le long du canal. Par contre, pour éviter que le parc ne devienne une barrière durant la soirée et la nuit, celui-ci doit bénéficier d'un éclairage supplémentaire en regard de l'éclairage existant des bandes de circulations automobile. L'effet de "trou noir" (insécurisant) doit disparaître par l'ajout d'un éclairage approprié. Nous voulons un éclairage de qualité pour l'une des voies piétonnes (et cyclistes) la plus dense : entre le pont et rue Heyvaert. Les arrêts de tram et tous les lieux où l'on peut traverser doivent aussi être illuminées correctement (et pas par un éclairage général trop en hauteur). Ils doivent aussi attirer l'attention des automobilistes.

4. Aan de Nijverheidskaai aan de zuidkant van het park vanaf de Heyvaertstraat, is er nu in de richting van de Slachthuislaan een strook van 8,88 meter breed voorzien in betontegels, zonder enige markering of verkeerspaaltjes. Wij willen die voor het grootste gedeelte weg.
    Er moet een doorgang blijven naar de private weg op de bedding van het vroegere Zinneke. Via deze weg is het VanderPutten stadion en het nieuw te bouwen dienstgebouw ook te bereiken. Tot daar dus een toegangsweg maar die moet in geen geval 8,9 meter breed zijn. Wat nu voorzien is wordt gegarandeerd een vaste parkeerplaats voor de vele grote vrachtwagens uit de buurt. Deze toegangsstrook mag alleen toegankelijk zijn voor de betrokken omwonenden en dienstverkeer.
   Het is ook een geschikte plaats om huurfietsen en fietstrommels te plaatsen.

Lieven SOETE