DOSSIER porteNINOVEpoort www.bruxel.org
Forum de discussion

Molenbeek | 30-06-2006 | Redaction :: Lieven SOETE :: contact

La tour Watan à la Porte de Ninove | De Watan-toren aan de Ninoofse Poort


Voici le projet pour la Porte de Ninove, approuvé par la Commission de concertation à Molenbeek, le 27-06-2006: 19.500 m2 de bureaux. | Dit is het project voor de Ninoofse Poort dat door de Overlegcommissie in Molenbeek is goedgekeurd op 27-06-2006: 19.500 m2 bureaus.
*

  19-06-2006 :: AKTUALITEITSVRAAG op de ZITTING [van de Gemeenteraad van de stad Brussel] VAN 19 JUNI 2006 | Betreft het KANTORENPROJECT OP NINOOFSE POORT
door gemeenteraadslid Marcel RIJDAMS
«Dit weekend kregen wij weet van het "heropduiken" van een grootschalig kantorenproject op de terreinen gelegen, deels op de stad Brussel, deels op de gemeente Molenbeek, aan de Ninoofse
Poort.» LEES VERDER [PDF 348Kb]

  20-06-2006 :: Kort verslag en commentaar door Marcel RIJDAMS  LEES

  27-06-2006 :: La Rue ASBL - Lettre à la Commission de Concertation
Concerne: Permis d'urbanisme et permis d'environnement pour le  Projet WATAN S.A. à la Porte de Ninove.
«Le projet d'implantation d'un complexe de bureaux à la Porte de Ninove nous conduit à vous transmettre les remarques et questions suivantes:...» LISEZ [PDF 240Kb]

27-06-2006 :: Standpunt van Lieven SOETE , verdedigd op de Overlegcommissie.
«Het project dat nu voorligt is duidelijk het resultaat van gebrek aan visie en dus echte stadsplanning. ...» LEES

27-06-2006 :: L'Avis de la Commission de concertation de Molenbeek du mardi 27 juin 2006 sur le projet WATAN à la Porte de Ninove.
«Avis favorable... »! LISEZ

28-06-2006 :: Le Soir :: «Molenbeek | 19.500 m2 carrés de bureaux seront construits à la porte de Ninove :: Fu vert pour le projet Watan» LISEZ

Participez au / Neem deel aan het  DiscussieForum de discussion


Gr
oupe Urbanisme de l'Association LA RUE | Molenbeek