www.bruxel.org  ««Back

Chris & Nele et l'ordre des médecins | Bruxelles 30-06-2005 Brussel | Chris & Nele voor de orde van geneesheren
Chris Depredomme, médecin à la maison médicale «Le Renfort», rue Ransfort à Molenbeek [Bruxelles]
et Nele Vandenbempt, médecin à la maison médicale «La Clé», rue de Haecht à Schaerbeek [Bruxelles],
médecins qui travaillent pour et dans «Médecine pour le Peuple», sont convoqées par l'ordre des médecins, parce qu'elles refusent de payer leurs contributions pour cette institution médiévale. Mais sûrtout parce qu'elles veulent et pratiquent une médecine gratuite pour le peuple.
*
Chris Depredomme, dokter in de groepspraktijk «De Renfort», Ransfortstraat te Molenbeek [Brussel]
en Nele Vandenbempt, doker in de groepspraktijk «De Sleutel», Haachtse steenweg te Schaarbeek [Brussel],
dokters die werken voor «Geneeskunde voor het Volk», worden door de orde van geneesheren opgeroepen omdat ze weigeren hun lidgeld te betalen aan deze middeleeuwse gilde. Maar vooral omdat ze opkomen voor een gratis geneeskunde voor het volk, en dat ook toepassen.

Photos: Lieven SOETE [Molenbeek]
Copyleft = on peut librement utiliser les photos pour des buts non commerciaux en mentionnant l'auteur.
De foto's mogen vrij gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden als de auteur vermeld wordt.

Cliquez sur une petite photo pour la voir plus grande | Klik op een fotootje om die groter te zien
Utilisez le diaporama | Gebruik de diashow


P6304724 P6304725


P6304730 P6304734


P6304736 P6304744


P6304748 P6304751


P6304752 P6304754


P6304756 P6304764


P6304765 P6304767


P6304768 P6304770


P6304772 P6304773


P6304775 P6304778


P6304780 P6304782


P6304783 P6304784


P6304785 P6304786


P6304787 P6304788


P6304789 P6304791


P6304795 P6304796


P6304797 P6304802


P6304803 P6304808


P6304809 P6304811


P6304813 P6304816


P6304819 P6304830


P6304834 P6304846


P6304848 P6304851


P6304852 P6304853


P6304856 P6304857


P6304860 P6304872


P6304882


Generated by Galerie