porteNINOVEpoort www.bruxel.org

 
Lay out < Lieven SOETE
Brusselse kanaalzone wordt voetgangersparadijs
De Morgen | 04-06-2004 | Algemeen
Er is een akkoord tussen de gemeenten Molenbeek en Brussel over de herinrichting van de kanaalzone. Langs de Brusselse zijde van het kanaal moet een voetgangers- promenade komen die tot 7,5 meter breed is. Ter hoogte van metrostation Graaf van Vlaanderen wordt een nieuwe voetgangersbrug gepland en het autoverkeer op de Brusselse oever zou het met één rijstrook per rijrichting moeten stellen. Dat blijkt uit het stedenbouwkundig ontwerp dat De Morgen kon inkijken.

Brussel | Eigen berichtgeving | Kris Hendrickx

Al jaren discussiëren gemeenten en gewest over de herinrichting van de Brusselse kanaalzone. Dat de zone een enorm groeipotentieel heeft, daar is iedereen het over eens. De nabijheid van het centrum en de Dansaertstraat en de aanwezigheid van Brussels enige waterloop zijn daar niet vreemd aan. Dat de zone een grondige facelift nodig heeft, is al even duidelijk. Voor het eerst wordt nu duidelijk hoe de toekomstige kanaalzone er allicht zal uitzien. De Brusselse en Molenbeekse burgemeesters raakten het immers eens over een plan voor de heraanleg.

Het plan in kwestie verandert het kanaal in een voetgangersparadijs.
Tussen Sainctelette en het Klein Kasteeltje zou een 7,5 m brede promenade komen. De wandelstrook kan er zo breed zijn omdat op die plaats geen openbaar vervoer rijdt en dus geen eigen bedding voorzien wordt. De breedte wordt bovendien bereikt door de promenade een stuk over de oever van het kanaal te laten hangen.
Op hetzelfde deel van de kanaaloever zouden de kaaien ook gedeeltelijk kunnen verlaagd worden (zie illustratie). De volledig verlaagde kaaien waarvan Brussels burgemeester Thielemans (PS) droomde, komen er niet. De technische ruimtes onder de kleine ring laten dat niet toe. Waar wel trams en bussen rijden, gebeurt dat in een echte eigen bedding. Toestanden zoals vandaag waarbij wagens dagelijks trams en bussen blokkeren, zullen dan tot het verleden behoren.

Voor het autoverkeer voorziet het stedenbouwkundig ontwerp één ruime rijstrook per rijrichting. "Eigenlijk moet je over anderhalve rijstrook in elke richting spreken", vertelt Etienne Coeckelberghs, directeur van de Molenbeekse dienst stedenbouw. "Als een wagen om één of andere reden stopt, kan het verkeer daardoor toch nog verder."
Hoeveel wagens de westelijke kleine ring - een gewestelijke weg - moet kunnen doorlaten blijft wel onderwerp van discussie. Het Brussels gewest vreest immers dat de keuze voor één rijstrook per rijrichting voor enorme fileproblemen zal zorgen.
"De stad Brussel wil bijna de hele vijfhoek tot zone-30 omvormen", vertelt Frédéric Dauw van het kabinet van minister-president Simonet (MR). Het autoverkeer zal daardoor verplicht worden de kleine ring te nemen. Wij vragen berekeningen die tonen hoeveel capaciteit nodig is op de westelijke ring."
Tweewielers krijgen in het nieuwe plan een fietspad op de rijweg aan Brusselse zijde, terwijl aan de Molenbeekse kant een comfortabeler want afgesloten fietspad ligt.
Het autoverkeer op de Molenbeekse oever verloopt over één rijstrook in één richting.

De heraanleg van de kanaalzone moet de twee kanaalwijken ook dichter bijeenbrengen.
Ter hoogte van metrostation Graaf van Vlaanderen komt zo een brug voor voetgangers en fietsers. Wie de metro wil nemen moet dan niet meer omlopen langs de Vlaamsepoort.
Ook ter hoogte van de Ninoofsepoort wordt trouwens een zo'n voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal voorzien.
Aan diezelfde Ninoofsepoort was tot voor kort ook sprake van een strook waar de kaaien echt zouden worden verlaagd tot op het niveau van het water. In de recentste verse van het plan is dat project verdwenen. Verlaagde kaaien zouden immers voor stabiliteitsproblemen zorgen bij het nabijgelegen kantoorcomplex dat aan de Ninoofsepoort wordt gebouwd. Bovendien vreesde de lokale politie ervoor dat de aan het oog afgelegen zone een soort van crimineel niemandsland zou worden. In de plaats van verlaagde kaaien wordt nu een oever gepland die een heel stuk over het water hangt, een beetje zoals de wandelpromenade in het noordelijke deel van de zone.

Een definitief akkoord over de heraanleg van de kanaalzone wordt pas na de verkiezingen verwacht. De Molenbeekse burgemeester Moureaux (PS) verwacht dan een snelle doorbraak, "wie de verkiezingen ook moge winnen". Tegen 2007 kan de nieuwe kanaalzone af zijn.

http://www.demorgen.be