_bruxel.org__«back

KVS > Afscheid van Molenbeek | 29-05-2004


De «KVS-Koninklijke Vlaamse Schouwburg» verlaat in juni de «Bottelarij» in Molenbeek [Bruxel] en trekt opnieuw naar het centrum van de stad, aan de Arduinkaai. Maar het Brusselse theaterhuis deed dat niet met stille trom. Op zaterdag 29-05-2004 werd de Delaunoystraat ingepalmd door een groot straatfeest als dank en vaarwel aan de bevolking van Laag-Molenbeek. Met Mousta Largo, Bal Moderne, Al Harmoniah, talent uit Molenbeek, volks- en kinderspelen, terrasjes, muziek, drankjes & versnaperingen, BBQÖ 
*
The «KVS -- Koninklijke Vlaamse Schouwburg» of Brussels left the «Bottelarij» in Molenbeek [Brussels] to return to his renewed theater in the center of Brussels @ the Arduinkaai. On Saturday 29-05-2004, there was a great street- and danceparty in Molenbeek, to thank te population of the neighbourhood and to say «adieu». 
More information:http://www.kvs.be

Pictures / Foto's / Photos:  Lieven SOETE | Molenbeek [Bruxel]  | Copyleft
Contact & Reacties / Réactions »» lieven.soete@bruxel.org | Posted: 03-06-2004
*
Gebruik van de foto's | Hoe de foto's op je computer kopiëren en ze [laten] afdrukken?_»» Lees
L'utilisation de ces photos | Comment les copier sur ton ordinateur et les [faire] imprimer?_»»Lisez

Klik op het fotootje om te vergroten
Cliquez sur la petite photo pour l'aggrandir

bottelarij_01p5291234_800 bottelarij_02p5291243_800 bottelarij_03p5291245_800 bottelarij_04p5291258_800
bottelarij_p5291150_800 bottelarij_p5291152_800 bottelarij_p5291153_800 bottelarij_p5291155_800
bottelarij_p5291156_800 bottelarij_p5291157_800 bottelarij_p5291157d_800 bottelarij_p5291158_800
bottelarij_p5291162_800 bottelarij_p5291166_800 bottelarij_p5291171_800 bottelarij_p5291172_800
bottelarij_p5291174_800 bottelarij_p5291176_800 bottelarij_p5291178_800 bottelarij_p5291180_800
bottelarij_p5291185_800 bottelarij_p5291188_800 bottelarij_p5291189_800 bottelarij_p5291195_800
bottelarij_p5291197_800 bottelarij_p529120205_800 bottelarij_p5291207_800 bottelarij_p5291209_800
bottelarij_p5291210_800 bottelarij_p5291215_800 bottelarij_p5291216_800 bottelarij_p5291218_800
bottelarij_p5291221_800 bottelarij_p5291223_800 bottelarij_p5291226_800 bottelarij_p5291229_800
bottelarij_p5291232_800 bottelarij_p5291240_800 bottelarij_p5291264_800 bottelarij_p5291266_800
bottelarij_zp5291246_800 bottelarij_zp5291248_800 bottelarij_zp5291252_800  

Gebruik van de foto's | Hoe de foto's op je computer kopiëren en ze [laten] afdrukken?
14-05-2004
 • Alle foto's vallen onder het principe van «copyleft» [in plaats van copyright]. Dat betekent: u mag de foto's vrij gebruiken voor alle niet-commerciële doeleinden. Dus nooit wanneer het rechtstreeks of onrechtstreeks geld opbrengt. Op voorwaarde van de vermelding: «Foto: Lieven Soete». Een berichtje sturen waar en hoe je een foto gebruikt is altijd leuk.
 • Om de foto's te gebruiken voor commerciële doeleinden, of om de foto's in groter formaat te bekomen: neem contact op met lieven.soete@bruxel.orgVermeld het nummer van de foto dat in het zwart onder elke foto vermeld staat.

 •  
 • Om de foto's naar je computer te kopiëren is het met de Explorer browser heel eenvoudig: 

 • Vanuit de bladzijde met een enkele foto klik je met de muis op de foto die je wil, maar je blijft indrukken [«grijp de foto vast»], en je sleept de foto naar je harde schijf. Je hebt onmiddellijk een exacte kopie van de volledige foto in het formaat van 800 pixels.
   
 • Als je een hele reeks foto's op je computer bijeen hebt, maak er een mapje van en geeft dit een gepaste naam. 
 • Heb je nog geen programma om foto's als een diareeks te bekijken, ga dan naar volgende (Duitse) link. Je kan er gratis het uitstekende programma «JPEGGER» inladen. Het is er ook in het Nederlands beschikbaar. 

 • http://www.vallen.de/freeware/
   
   
 • Nu je zélf over de foto's op je computer beschikt, kan je ze ook professioneel laten afdrukken. Met het formaat dat hier ter beschikking staat [800 pixels breed] kan je perfecte afdrukken op formaar 10/15 cm laten maken en zelfs nog iets groter.
 • Informeer bij je fotograaf hoe je dat moet doen.
 • Of gebruik de gebruiksvriendelijke en kwaliteitsvolle mogelijkheden via internet. De beste kwaliteit/prijs bieden momenteel http://www.kruidvat.com/  en  http:/www.extrafilm.com

 • L'utilisation de ces photos | Comment copier les photos sur votre ordinateur et les [faire] imprimer?
  14-05-2004
 • Toutes les photos ressortent au système de «copyleft» [à la place de copyright]. 

 • Vous pouvez utiliser librement les photos pour tout usage non commercial, à la condition qu'on mentionne: «Photo: Lieven Soete». Donc jamais quand on peut y gagner de l'argent, directement ou indirectement. 
  Un petit petit message de ce qu'on a fait avec la photo, c'est toujours agréable.
 • Pour l'utilisation des photos dans un but commercial, ou pour avoir des photos dans une résolution plus grande, contactez: lieven.soete@bruxel.orgMentionnez le numéro de la photo - en noir en dessous de chaque photo.

 •  
 • Pour copier les photos sur votre ordinateur, avec Explorer, c'est assez simple:

 • Partant de la page avec une seule photo, cliquez sur la photo mais tenez, et glissez la photo sur ton ordinateur. Vous avez directement une copie de la photo dans une version de 800 pixels de largeur.
 • Rangez les photos dans une farde et donnez celle-ci un nom adapté.

 •  
 • Si vous n'avez pas encore un logiciel pour regarder en diaporama une série de photos, sur le lien (allemand) suivant, vous trouverez «JPEGGER», un petit logiciel gratuit (et en français): http://www.vallen.de/freeware/

 •  
 • Avec ces photos sur votre ordinateur, vous pouvez laisser faire des tirages professionels. Le format de 800 pixels en largeur, donne des tirages en format 10/15 cm, de haute qualité.
 • Demandez à votre photographe comment le faire.
 • Ou utilisez les possibilités d'internet. 

 • http:/www.extrafilm.com  donne une bonne qualité pour un bon prix.